Kirketjener

Kirketjeneren er i mange sammenhænge kirkens ansigt udadtil og den der møder folk, når de kommer til kirken. En kirketjener er som oftest ansat i en bykirke, og arbejdet er kendetegnet ved et tæt samarbejde med de øvrige ansatte ved kirken, ligesom kontakten til de besøgende og brugerne af kirken udgør en stor del af arbejdet.

Kirketjeneren varetager en bred vifte af praktiske funktioner inde i kirken. Arbejdet kan inddeles i to hovedområder: Renholdelse og vedligeholdelse af kirkens bygninger og arealer samt medvirken ved gudstjenester, kirkelige handlinger og møder.

Kirketjeneren har ansvaret for at kirken fungerer, og sørger for rengøring og vedligeholdelse af kirken og dens omgivelser. Arbejdet omfatter både selve kirkebygningen med tilhørende lokaler samt sognelokaler med bl.a. mødesale og kontorer. Herudover fører kirketjeneren tilsyn med kirken og dens lokaler, som skal passes og efterses, herunder også de tekniske installationer. Kirketjeneren skal selv udføre mindre reparationer, der ikke kræver en særlig håndværksmæssig uddannelse.

Kirketjeneren deltager i forberedelsen af de kirkelige handlinger, medvirker under handlingen og sørger for oprydning og lukning af kirken efterfølgende. Kirketjeneren har ansvar for, at kirken er åben i god tid inden handlingen og sørger for, at de praktiske rammer for afvikling af den kirkelige handling er i orden, f.eks. tænder lys, dækker alterbord og tager i mod blomster. Ud over disse praktiske opgaver er det kirketjeneren, der modtager kirkegængerne og besøgende og er dem behjælpelig, når de kommer til kirken, ligesom kirketjeneren skal sørge for, at handlingen kan afvikles i god ro og orden. Stillingen som kirketjener indeholder ofte også klokkeringning.

Arbejdet som kirketjener er et fleksibelt arbejde og man kommer i kontakt med mange mennesker. Kirketjeneren møder både folk i forbindelse med fejring af livets mest glade øjeblikke som vielse og dåb, men man møder også folk i livets svære stunder, når der ved en begravelse skal tages afsked med et kært familiemedlem eller en nær ven. Arbejdet kræver et tæt samarbejde med de øvrige ansatte ved kirken, ligesom der er et nært samarbejde med kirkens præster.

Uddannelse
Der kræves ingen specielle forudsætninger for at blive kirketjener Efter ansættelse skal man gennemgå et obligatorisk uddannelsesforløb på 5 uger. Den obligatoriske del skal gennemføres inden for de første to år af ansættelsen. Uddannelsen giver en række redskaber til hjælp og støtte i udførelsen af det daglige arbejde. I forbindelse med uddannelsen vil man møde andre kirketjenere, der efterfølgende kan fungere som en del af kirketjenerens faglige netværk. Derudover er der mulighed for at følge en række efteruddannelsesmoduler.