IT-puljen

I trepartsaftalerne mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere, LO, FTF og AC blev der afsat midler til kompetenceudvikling.

Ministeriet for Ligestilling og Kirkes restpulje af disse midler på OAO’s område (FAKK, Danmarks Kirketjenerforening,3F, kontorpersonale (HK) og provstisekretærere) er nu til fordeling.  

Ansøgning kan kun ske elektronisk fra mandag den 5. marts 2012

Det elektroniske ansøgningsskema findes på internetadressen:

www.IT-puljen.km.dk

Bemærk venligst at ansøgsningsskemaet først bliver tilgængeligt når ansøgningsperioden begynder.

Der skal indsendes en ansøgning for hvert kursus, der søges midler til.

Når ansøgningen er indtastet får arbejdsgiveren automatisk tilsendt ansøgningen med e-post. Ansøgningen skal godkendes af arbejdsgiver. Er arbejdsgiver endnu ikke tilmeldt e-post, sendes ansøgningen til arbejdsgiver fra stiftet. Stiftet skal modtage den godkendte ansøgning.

Bemærk, når indtastningen afsluttes ved at trykke ”Godkend” sendes der automatisk en e-post til den e-postadresse, man har oplyst under indtastningen. E-posten indeholder en kopi af ansøgningen. Modtages e-posten ikke efter kort tid, er der risiko for at ansøgningen ikke er gået igennem, og det anbefales derfor, at gentage indtastningen.

Fordelingen af midler foretages løbende af Ministeriet for Ligestilling og Kirke i samarbejde med OAO organisationerne. Ansøgerne vil modtage besked om tilsagn eller afslag inden for 3 uger efter ansøgningsskemaet er modtaget.

Læs/udskriv vejledning om procedure for ansøgning