Ændrede tilskudsordninger

VEU-godtgørelse
VEU-godtgørelsen (godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse) er reduceret med 20%. Den aktuelle sats er således nu 3064 kr. VEU-godtgørelse gives til alle AMU-uddannelser, bortset fra de tilfælde hvor:
 

  • kirkefunktionæren har en uddannelse, som kræver en gymnasial uddannelse for at kunne komme ind (videregående uddannelse), med mindre den pågældende ikke har brugt uddannelsen de seneste 5 år. 

 

  • Der ydes ikke VEU-godtgørelse til uddannelser, der udbydes som indtægtsdækket virksomhed og det gør uddannelsen ”Samarbejde, kommunikation og faglig etik

 
VEU godtgørelsen udbetales til menighedsrådet, da kirkefunktionæren får løn under uddannelsen.
 
Brugerbetaling – når kirkefunktionæren har videregående uddannelse
Reglerne er ændret således, at der nu skal ske fuld deltagerbetaling for deltagelse i AMU-kurser, hvis kirkefunktionæren har en videregående uddannelse, uanset denne ikke har været anvendt i 5 år. Ændringen består altså i, at en videregående uddannelse ikke længere ”forældes”
 
Kost og logi – og folkeregisteradresse og sommerhus
Tilskuddene til kost og logi er ændret fra 890 kr. pr. overnatning til 450 kr. pr. overnatning. Kirkefunktionæren kan vælge selv at sørge for kost og logi og efterfølgende mod dokumentation få dækket udgifter op til 450 kr. pr. overnatning. Bemærk at beløbet er inklusive moms.
 
Man kan kun få tilskud til kost og logi, hvis man har mere end 120 km mellem bopæl og uddannelsessted og retur.
 
Hvis kirkefunktionæren har folkeregisteradresse andetsteds, er det det sted, der er tættest på uddannelsesstedet, der betragtes som bopæl. Har kirkefunktionæren rådighed over mere end en bolig, beregnes afstanden fra det sted, der er tættest på uddannelsesstedet. For sommerhuse gælder dette dog ikke i perioden fra 1. oktober til 31. marts.
 
Kirkefunktionæren, der har en videregående uddannelse, som ikke er anvendt i 5 år, kan fortsat få tilskud til kost og logi.