Tilbagemelding

Det er vigtigt at sikre opfølgning og evaluering:

  • Fik medarbejderne det ønskede ud af de aktiviteter, der blev sat i gang?
  • Var der mulighed for at bruge det, som de havde lært på uddannelse, i dagligdagen efterfølgende?
  • Blev der f.eks. etableret et godt samarbejde mellem graverne i de to nabosogne?
  • Hvad skal der yderligere til for at sikre, at kompetenceudviklingsaktiviteterne forankres i dagligdagen?

 

Tag evt. punktet op på et personalemøde og på et menighedsrådsmøde for at sikre, at de aktiviteter, som er sat i gang, bærer i den ønskede retning.