Medarbejderudviklingssamtaler

I har muligvis sat målrettet kompetenceudvikling på dagsordenen og har valgt at praktisere redskaberne, der er knyttet til medarbejdermøde og menighedsrådsmøde. Hvis det er tilfældet har I haft en snak om målrettet kompetenceudvikling i menighedsrådet og sammen med medarbejderne. Så har du som kontaktperson et godt kendskab til menighedsrådets overvejelser om, hvilke mål der pejles efter og hvilke ønsker medarbejderne har til kommende aktiviteter.

Med viden om sognets målsætninger og et øget kendskab til medarbejdernes overvejelser omkring deres job, jobudvikling og ønsker om samarbejde mellem personalegrupper, er du nu godt klædt på til de individuelle medarbejderudviklingssamtaler (MUS-samtaler).

Det kan også være, at I vælger at lade MUS-samtalerne være starten på jeres arbejde med målrettet kompetenceudvikling. I så fald kan I lade MUS-samtalerne og processen omkring denne indgå i jeres drøftelser på f.eks. medarbejdermøder.

» Du kan finde mere information under "Medarbejderudviklingssamtaler".