MR møde

Det er vigtigt, at menighedsrådet fra start får drøftet sognets nuværende og fremtidige mål og hvordan sognet kan komme nærmere til disse mål, herunder hvilke aktiviteter der er brug for.  

Ved at afklare hvilke aktiviteter der er vigtige fremover, får menighedsrådet lejlighed til at drøfte, hvilke arbejdsopgaver der skal prioriteres. Derigennem skabes et grundlag for at blive klar på, hvilke kompetencer der med fordel kan styrkes og udvikles.  

Det er kontaktpersonens ansvar - f.eks. med udgangspunkt i medarbejderudviklingssamtaler - at finde frem til, hvilke konkrete indsatser der skal tages. For at kontaktpersonen kan udfylde sin rolle mest optimalt, er det en styrke, hvis menighedsrådet har haft drøftelser om mål, visioner for fremtiden og arbejdsopgaver. Det vil samtidig styrke bæredygtigheden af en målrettet kompetenceudvikling, at menighedsrådet også har en forståelse for, hvordan sådan en proces gribes an. 

To veje
I arbejdet med målrettet kompetenceudvikling er det en god idé både at se på, hvilke kompetencer den enkelte medarbejder har og hvilke arbejdsopgaver der er. Det er illustreret i figuren nedenfor. Målrettet kompetenceudvikling handler om at undersøge og udvikle det område, der er dækket af begge cirkler.

Få inspiration til at arbejde med målrettet kompetenceudvikling eller læs om erfaringer gjort i andre sogne. » Læs under "Redskaber". 

Du kan også læse Menighedsrådets visionsarbejde og Kom godt i gang. » Læs under "De gode historier".