Uddeling af midler fra Kompetencefonden

Tiden for uddeling af midler fra Kompetencefonden på folkekirkens område nærmer sig.

Ansøgning af midler fra fonden kan kun ske elektronisk på internettet.

 

Ansøgningsperioden er fra mandag den 21. september 2015 til mandag den 16. november 2015 kl. 22.00.

 

En betingelse for at søge midler er som hidtil, at der er udarbejdet en individuel udviklingsplan i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen (MUS).
Ansøgningsbetingelserne og ansøgningsproceduren er nærmere beskrevet i Ministeriets Vejledning om ansøgning om midler fra Kompetencefonden.

Det elektroniske ansøgningsskema findes på www.kompetencefonden.km.dk - det vil dog først være tilgængeligt når ansøgningsperioden starter den 21. september 2015.

Se endvidere Ministeriets Opslag om Kompetencefonden 2015.