Folkekirkens personale » Arbejdsmiljø » Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø

Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på de folkekirkelige arbejdspladser

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har i samarbejde med Kirkeministeriet revideret Arbejdsmiljørådets vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen.

Den reviderede vejledning, som omfatter alle ansatte i folkekirken, omhandler, hvordan de folkekirkelige arbejdspladser skal forholde sig til seksuel chikane og krænkende handlinger. 

Det er hensigten, at vejledningen følges op af yderligere vejledninger om håndtering af seksuel chikane. Disse vejledninger vil omhandle en guide til den lokale dialog på arbejdspladsen og en procesvejledning. 
 

Vejledningen kan tilgås via følgende link:

Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på de folkekirkelige arbejdspladser

 

Vejledning vedr. fredelig indretning i og omkring præsters kontor

Kirkeministeriet har udarbejdet en folder vedrørende fredelig indretning i og omkring præsters kontorer.

Vejledningen er en hjælp til at sikre de mest optimale fysiske rammer, med det formål at forebygge aggressiv adfærd ved et besøg.

Vejledningen indeholder gode råd til en mere fredelig indretning, samt nogle generelle opmærksomhedspunkter.

Vejledningen kan ses her

 

Nyt dialogredskab

De senere års undersøgelser af arbejdsmiljøet i folkekirken har tydeliggjort, hvordan især højere prioritering af samarbejdet kan højne trivslen og arbejdsglæden på de folkekirkenlige arbejdspladser.

På denne baggrund har Kirkeministeriet i samarbejde med parterne på folkekirkens område fået udviklet et dialogredskab, som kan bruges til at tage en drøftelse på de kirkelige arbejdspladser af, hvordan man gerne vil omgås hinanden, og hvordan man gerne vil samarbejde.

Dialogredskabet kan ses her

 

Analyse af indhold og omfang af mobning blandt præster i folkekirken. 

Mens det generelle arbejdsmiljø er blevet væsentligt forbedret for folkekirkens ansatte i de senere år, viser en undersøgelse, at der stadig er særlige problemer i forhold til præsterne.

25% af præsterne oplyser ifølge en undersøgelse, at de inden for det seneste år af og til har været udsat for mobning. For 8% er det sket mindst en gang om måneden. Til sammenligning svarede 11,6 % beskæftigede på det øvrige arbejdsmarked i 2014, at de havde været udsat for mobning inden for det foregående år.

Se analysen her

 

Rapport om arbejdspladskultur.

Undersøgelse af arbejdspladskultur som årsag til mobning i folkekirken, arbejdspapir oktober 2018.

 

Vold og chikane

Der har i folkekirken, som på den øvrige del af arbejdsmarkedet, været tilfælde, hvor man har oplevet vold og chikane i en sådan grad, at arbejdsmiljøet er blevet belastet. 

Der må ikke herske tvivl om, at vold og chikane i folkekirken ikke tolereres. I de tilfælde hvor vold eller chikane udøves mod ansatte i folkekirken pga. deres funktion som offentlig ansat, skal der altid sikres den nødvendige støtte. Dette gælder uanset om volden eller chikanen er blevet udøvet i eller udenfor arbejdstid. 

Kirkeministeriet har udarbejdet nærværende vejledning om mulige reaktionsmuligheder.
Vejledningen kan ses her

 

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012

I 2012 blev der gennemført en stor undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken. Alle ansatte blev inviteret til at deltage i undersøgelsen.

 

Resultaterne af undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken

Rapport om undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken.

Bilag til rapporten om det psykiske arbejdsmiljø.

Handlingsplan for opfølgning af undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken.