Vejledning vedr. fredelig indretning

Kirkeministeriet har udarbejdet en folder vedrørende fredelig indretning i og omkring præsters kontorer.

Vejledningen er en hjælp til at sikre de mest optimale fysiske rammer, med det formål at forebygge aggressiv adfærd ved et besøg.

Vejledningen indeholder gode råd til en mere fredelig indretning, samt nogle generelle opmærksomhedspunkter.

Vejledningen kan ses her