Folkekirkens personale » Arbejdsmiljø » Psykisk arbejdsmiljø » Handlingsplan og vejledning ved påbud fra Arbejdstilsynet

Vejledning og handlingsplan ved påbud fra Arbejdstilsynet

Hvis Arbejdstilsynet får en konkret mistanke om, at der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads, har de jf. arbejdsmiljølovens § 21 mulighed for at give påbud om brug af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til undersøgelse af forhold i det psykiske arbejdsmiljø.

I de situationer kan det på de folkekirkelige arbejdspladser virke uklart, hvem der har handlepligten.

Ministeriet har i den anledning udarbejdet en vejledning og handlingsplan ved påbud fra Arbejdstilsynet.

Læs vejledningen her