FSU

Folkekirkens Samarbejdsudvalg - FSU

Folkekirkens Samarbejdsudvalg blev oprettet i 1992 til afløsning af Kirkeministeriets permanente udvalg af 14. januar 1971 vedrørende kirkefunktionærers lønforhold.

FSU er primært nedsat til gensidig orientering og udveksling af synspunkter, og fungerer som et generelt rådgivende og koordinerende organ på hele kirke- og kirkegårdsfunktionærområdet.

Medlemmer

Kirkeministeriet, 3. kontor Lene Graakjær Lund, HR-chef formand
Kirkeministeriet, 3. kontor Christa Hector Knudsen, chefkonsulent næstformand
Kirkeministeriet, 3. kontor Lone Klixbüll, afdelingsleder sekretær
Kirkeministeriet, 3. kontor relevante medarbejdere  
Kirkeministeriet, FIT Torben Stærgaard  
Moderniseringsstyrelsen Pia Lassen  
Foreningen af stiftsjurister Helle Saxil Andersen  
Landsforeningen af Menighedsråd Inge Kjær Andersen  
Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth Jensen  
Landsforeningen af Menighedsråd   suppleant
Den Danske Præsteforening Per Bucholdt Andreasen  
Provsteforeningen Betty G. Ahrenfeldt  
Dansk Organist og Kantor Samfund Karin Schmidt Andersen  
Organistforeningen Ingrid Bartholin Gramstrup  
Dansk Kirkemusiker Forening David Danholt  
Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Rikke Nørulf  
Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte Bjarne Rødkjær  
3F Louise Røssel Wredstrøm  
Danmarks Kordegneforening Henrik Højen  
Danmarks Kirketjenerforening Gert Rhinstrøm Schmidt  
Kirkekultur.nu Ester Jensen  
HK Susanne Bauer