FSU

Folkekirkens Samarbejdsudvalg - FSU

Folkekirkens Samarbejdsudvalg blev oprettet i 1992 til afløsning af Kirkeministeriets permanente udvalg af 14. januar 1971 vedrørende kirkefunktionærers lønforhold.

FSU er primært nedsat til gensidig orientering og udveksling af synspunkter, og fungerer som et generelt rådgivende og koordinerende organ på hele kirke- og kirkegårdsfunktionærområdet.

Medlemmer

Kirkeministeriet, 3. kontor Henrik Vagner, HR-chef formand
Kirkeministeriet, 3. kontor Christa Hector Knudsen, chefkonsulent næstformand
Kirkeministeriet, 3. kontor    
Kirkeministeriet, 3. kontor relevante medarbejdere  
Kirkeministeriet, FIT Morten Kildevang Jensen  
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen Anders Munch Hansen  
Foreningen af stiftsjurister Annette Nordenbæk  
Landsforeningen af Menighedsråd Inge Kjær Andersen  
Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth Jensen  
Landsforeningen af Menighedsråd   suppleant
Den Danske Præsteforening Pernille Vigsø Bagge  
Provsteforeningen Annette Bennedsgaard  
Dansk Organist og Kantor Samfund Karin Schmidt Andersen  
Organistforeningen Ingrid Bartholin Gramstrup  
Dansk Kirkemusiker Forening David Danholt  
Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Christian Høybye Hougaard  
Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte Bjarne Rødkjær  
3F Louise Røssel Wredstrøm  
Danmarks Kordegneforening Henrik Højen  
Danmarks Kirketjenerforening Gert Rhinstrøm Schmidt  
Kirkekultur.nu Ester Jensen  
HK Christine Frydkjær Lund