Kirketrivsel

Se mere om psykisk arbejdsmiljø i folkekirken på www.kirketrivsel.dk

Guide til trivselsundersøgelser i folkekirken

Alle offentlige arbejdspladser er forpligtede til at foretage trivselsmåling mindst hvert 3. år. Dette gælder også for de folkekirkelige arbejdspladser. Ministeriet har derfor udarbejdet nedenstående informations- og inspirationsmateriale:

Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser

Quickguide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser