Ækvivalering

Ansættelse som sognemedhjælper forudsætter et kompetenceniveau inden for kristendomskundskab og kirkefaglighed. Der stilles også krav om specifikke kompetencer, hvis de er nødvendige for at varetage den konkrete stilling.

Det betyder, at ansøgerens kompetenceniveau skal ækvivaleres (vurderes) i forhold til stillingen. Ækvivalering er obligatorisk ved alle førstegangsansættelser.

Se cirkulære om kompetencekrav for sognemedhjælpere i Retsinformation
Ved alle førstegangsansættelser foretager Ækvivaleringsudvalget en obligatorisk vurdering af kompetenceniveauet hos den ansøger, som menighedsrådet påtænker at ansætte. Ansøgeren skal udfylde et ækvivaleringsskema, som fås ved henvendelse til Ækvivaleringsudvalget på aekvivalering@remove-this.km.dk

Anmodning om ækvivalering sendes af menighedsrådet til Ækvivaleringsudvalget på adressen: aekvivalering@remove-this.km.dk

Ækvivaleringsudvalgets vurdering foregår elektronisk blandt udvalgets medlemmer. Menighedsrådet skal påse, at ansøgning og andet materiale fremsendes elektronisk til Ækvivaleringsudvalget.

Ækvivaleringsudvalget sender sin vurdering til menighedsrådet og ansøgeren.

Ækvivaleringsudvalgets sammensætning:
Den danske Præsteforening er repræsenteret gennem studenterpræst Christen Staghøj Sinding, mail: css(at)km.dk 

Landsforeningen af Menighedsråd er repræsenteret gennem Carsten Bøgh Pedersen, mail: cabp(at)km.dk 

Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster er repræsenteret gennem lektor Leise Christensen, der sidder som formand for udvalget, mail: lec(at)km.dk 

Sognemedhjælperforeningen er repræsenteret gennem formand Esther Jensen, mail: ej(at)christianskirken-fredericia.dk 

Dansk Diakoniråd er repræsenteret gennem Ruth Bjerrum, mail: ruth-bjerrum@remove-this.diakonissen.dk