Uddannelse arbejdsgivere

Denne side er tilrettelagt for at samle relevante informationer til kirkefunktionærernes arbejdsgivere, som er de lokale menighedsråd, f.eks:

  • Generel introduktion til menighedsrådet som arbejdsgiver
  • Sådan forberedelser og gennemfører menighedsrådet de årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS)
  • Metoder og hjælpemidler til at gennemføre udviklings- og uddannelsesforløb herunder værktøjer og hjælpemidler til gennem målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne at nå menighedsrådets overordnede mål for sognet.