OK18 - resultatpapirer

Resultatpapir vedr. organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgave som kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker.

Resultatpapir vedr. organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgave som kirketjener eller graver.
Bilag til resultatpapiret.

Resultatpair vedr. tjenestemandsansatte gravere (og visse kirkegårdsledere) samt kirketjenere.

Resultatpapir vedr. Organistoverenskomsten:
      - Organistoverenskomsten, fælles del
      - Organistoverenskomsten, DOKS
      - Organistoverenskomsten, Organistforeningen

Resultatpapir vedr. gravermedhjælpere ved landsbykirkegårde.

Resultatpapir vedr. tjenestemandsansatte/tjenestemandslignede ansatte kirkegårdsledere og -assistenter under Foreningen af Danske Kirkegårdsledere.