Teamsamarbejde for præster

Der blev i 2009 iværksat et pilotprojekt i Roskilde Domprovsti om teamsamarbejde for præster. Et formål med projekt var, at understøtte og videreudvikle de mange initiativer til samarbejde mellem præster, som findes lokalt med den hensigt at medvirke til at udbrede en teamsamarbejdskultur i Folkekirken.

 

Resultatet af pilotprojektet er samlet i inspirationskataloget, som gerne skal give inspiration til:

 

Hvordan man kan etablere samarbejdsrelationer

Hvad man kan samarbejde om som præst

Hvilke metoder, man kan anvende til at fremme det psykiske arbejdsmiljø

 

Styregruppen for pilotprojektet håber, at kataloget vil blive læst og at mange vil lade sig inspirere til selv at starte og afprøve forskellige samarbejdsformer.


Se kataloget her