Vejledning og handlingsplan ved påbud fra Arbejdstilsynet

Hvis Arbejdstilsynet får en konkret mistanke om, at der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads, har de jf. arbejdsmiljølovens § 21 mulighed for at give påbud om brug af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til undersøgelse af forhold i det psykiske arbejdsmiljø.

I de situationer kan det på de folkekirkelige arbejdspladser virke uklart, hvem der har handlepligten.

Ministeriet har i den anledning udarbejdet en vejledning og handlingsplan ved påbud fra Arbejdstilsynet.

Læs vejledningen her