Vejledning om skærmbriller

Nedenfor findes link til vejledning vedrørende anskaffelse af arbejds- og terminalbriller.

Skærmbriller bruges ved arbejde ved skærm, når brugeren får problemer med øjnene under arbejde ved skærm.

Vurderingen af om en person, der arbejder ved en skærm, har behov for skærmbriller skal foretages af en person med de fornødne kvalifikationer, det være sig en optiker eller en læge.

Opmærksomheden henledes særligt på vejledningens bemærkning om, at hvis behovet for briller til skærmarbejdet er dækket af en foreslået privat korrektion af øjnene - også selv om briller ikke anskaffes - foreligger der ikke behov for skærmbriller til arbejde.

Udgifterne i forbindelse med synsprøve/arbejdsbrille/glas til arbejdsbrille afholdes af kirkekassen, jf. § 2, stk. 1 nr. 6 i lov om folkekirkens økonomi. Såfremt der er oprettet en præstegårdskasse, afholdes udgiften af denne, jf. § 2, stk. 3 i lov om folkekirkens økonomi.

Se vejledning vedrørende anskaffelse af arbejds- og terminalbriller her.

Se Arbejdstilsynets vejledning om skærmarbejde og adgang til bl.a. skærmbriller her.