Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

Kirkeministeriet har sammen med Branchearbejdsmiljørådet jord til bord udarbejdet "Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere".

 Sikkerhedshåndbogen er tidligere udsendt til alle menighedsråd, men udkommer denne gang kun i en netudgave.

Sikkerhedshåndbogen beskriver de arbejdsmiljømæssige regler, der er gældende inden for anlægsgartnerområdet.

Netudgaven er opdateret i forhold til ændringer på arbejdsmiljøområdet siden den trykte udgave udkom.

Væsentlige ændringer maj 2014:

  • Hvis en virksomhed får påbud om forhold, der udløser en gul eller en rød smiley, bliver den grønne smiley fjernet fra Arbejdstilsynets hjemmeside. Se afsnittet om ”Smiley-ordningen” side 135.
  • Ved konkret mistanke om, at arbejdsforholdene ikke er forsvarlige kan virksomheden få et undersøgelsespåbud (§ 21-påbud).
  • Ved påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø eller undersøgelse af mulighederne for at substituere stoffer og materialer, skal undersøgelsen foretages af en autoriseret rådgivningsvirksomhed. Se afsnittet om ”Smiley-ordningen” side 135.
  • Kun produkter angivet i specifikke EU-direktiver herom skal være CE-mærkede. Derudover har afsnittet om CE-mærkning fået en sproglig opstramning og forenkling. Se afsnittet om ”CE-mærkning” side 57. 

Væsentlige ændringer december 2012:

  • det er blevet tydeliggjort, at arbejdsgiveren skal anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, samt at læger/tandlæger skal anmelde erhvervssygdomme.
  • hvis man beskæftiger arbejdskraft fra udlandet eller danskere med erhvervsmæssige kvalifikationer fra udlandet, skal kvalifikationerne anerkendes af Arbejdstilsynet, for så vidt arbejdet kræver anerkendelse.

Væsentlige ændringer august 2012:

  • der skal udpeges en sikkerhedsansvarlig, når der er 5 personer der har adgang til giftige stoffer.
  • forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning.
  • de tilladte største akseltryk på køretøjer er ændret.

  

Sikkerhedshåndbogen kan ses og downloades her.

For mere information se BAR Jord til Bords hjemmeside her (http://www.barjordtilbord.dk/)