Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om folkekirkens uddannelsesinstitutioner for præster.