Cirkulære om tillidrepræsentantordning

Cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for tjenestemands- og overenskomstansatte organister i folkekirken (14-02-2022)

Cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for overenskomstansatte kirkemusikere i folkekirken (14-02-2022)

Cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for tjenestemands- og overenskomstansatte kirketjenere i folkekirken (14-02-2022)

Cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for gravere og visse kirkegårdsledere (14-02-2022)

Cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for sognemedjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere i folkekirken (14-02-2022)

Cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for tjenestemands- og overenskomstansatte kordegne i folkekirken (14-02-2022)

Cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde i folkekirken (28-02-2022)

Cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for provstisekretærer i folkekirken (14-02-2022)