Folkekirkens personale » Uddannelse » Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget består pr. 19. juni 2018 af følgende medlemmer:

Kirkeministeriet Annemarie Steffensen (formand)
Kirkeministeriet Marie Spangenberg
Kirkekultur.nu Malene Højbjerg Tarp
Danmarks Provsteforening Lise Hindsholm
Foreningen af Stiftsjurister Lars Chr. Kjærgaard
Den Danske Præsteforening Ole Bjerglund Thomsen
Dansk Organist og Kantor Samfund Philip Schmidt-Madsen
Fagligt Fælles Forbund Kaj Andersen
Danmarks Kordegneforening Pernille Grønbech
Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Jens Zorn Thorsen
Danmarks Kirketjenerforening Gert R. Schmidt
Foreningen af Præliminære Organister Henriette Hoppe
Dansk Kirkemusikerforening Merete Brautsh Sand
Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte John Lykkedal
Landsforeningen af Menighedsråd Anders Lejre
Foreningen af provstisekretærer Jeannie Britt Kjærbo