Folkekirkens personale » Uddannelse » Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget består af følgende medlemmer:

Kirkeministeriet Annemarie Steffensen (formand)
Kirkeministeriet Marie Spangenberg
Kirkekultur.nu Malene Højbjerg Tarp
Danmarks Provsteforening Lise Hindsholm
Foreningen af Stiftsjurister Elisabath Aggerbeck
Den Danske Præsteforening Eva Tøjner Götke
Dansk Organist og Kantor Samfund Karin Schmidt Andersen
Fagligt Fælles Forbund Kaj Andersen
Danmarks Kordegneforening Jennie Schlüter
Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dick Kreinøe
Danmarks Kirketjenerforening Helene Devantié
Foreningen af Præliminære Organister Anders Thorup
Dansk Kirkemusikerforening Merete Brautsh Sand
Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte John Lykkedal
Landsforeningen af Menighedsråd Lone Wellner Jensen
Foreningen af provstisekretærer Jeannie Britt Kjærbo