Folkekirkens personale » Løn og ansættelse » Regler » Vejledninger » Frilister vedrørende stillinger på tjenestemandsvilkår