Vejledning om ferie til præster, provster samt ansatte på stifter og uddannelsesinstitutioner mm.

Denne vejledning er specielt rettet til præster, provster samt ansatte på stifterne, FUV, Kirkemusikskolerne og folkekirken.dk. Vejledningen tjener som supplement til regler og vejledninger, som er udarbejdet af de centrale forhandlingsparter. Der er links til disse dokumenter i ministeriets vejledning. Klik på billedet for at se vejledningen eller klik her.

Vejledning om ferie til menighedsrådenes/provstiernes ansatte.

Denne vejledning er særligt rettet mod menighedsrådenes ansatte samt ansatte hos provstierne. Vejledningen tjener som supplement til regler og vejledninger udarbejdet af de centrale forhandlingsparter. Der er links til disse dokumenter i ministeriets vejledning. Klik på billedet for at se vejledningen eller klik her.