Vejledninger til nye overenskomster

Vedrørende overenskomstansættelse:

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer 

Kirkeministeriets og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansattes fælles fortolkning vedrørende brug af rådighedstillæg til gravere.

 

Vejledning om løn- og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde (06-07-2006)

 

Beregning af løn:

Vejledning og regneark (excel-regneark, som kræver at excel er installeret) til beregning af løn ved overgang.