Seniorbonus

Vejledning om seniorbonusordningen i folkekirken

 - personalestyrelsens cirkulære af 12. december 2008 om senior- og fratrædelsesordninger
 - bilag 2A (om seniorbonus) i cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger
 - liste over omfattede lønkategorier (2010)

Tidligere oversigter:
 - liste over omfattede lønkategorier (2009)