Nyhedsliste

Kirkeministeriet har udsendt Nyhedsbrev nr. 23. Nyhedsbrevet omhandler muligheden for at give visse tjenestemands og tjenestemandslignende ansatte…

Læs mere

Den nye udgave af Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde er nu udsendt. Overenskomsten er gældende fra 1. april 2015 og findes under…

Læs mere

Der er udsendt Fløs Nyt for juni 2015. Fløs Nyt indeholder denne gang information om overgang til nyt lønsystem. Fløs Nyt findes under menupunktet Løn…

Læs mere

Der er udsendt nye tabeller og koder til Fløs. Tabeller og koder - juni 2015 kan findes under menupunktet Fløs Vejledninger/Tabeller og koder.

Læs mere

Kirkeministeriet har sammen med de faglige organisationer udarbejdet et nyt udkast til personalepolitik for kirkefunktionærer. Personalepolitikken kan…

Læs mere

I 2013/14 gennemførte Kirkeministeriet i samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner projektet Jobrotation på folkekirkens kirkegårde.

Projektet…

Læs mere

Kirkeministeriet har udsendt Nyhedsbrev nr. 22. Denne udgave omhandler primært resultaterne af overenskomstforhandlingerne 2015. Nyhedsbrevet findes…

Læs mere

Kirkeministeriet har nu udsendt ny lønoversigt pr. 1. april 2015. Lønoversigten findes under menupunktet Fløs/Kirkeministeriets Lønoversigter

Læs mere

Ny side på folkekirkenspersonale.dk giver information om det obligatoriske introduktionskursus for alle førstegangsansatte i folkekirken.

Den ny…

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 21 er nu udkommet og kan findes under menupunktet Nyhedsbreve.

Læs mere

Tilmelding til nyhedsbreve:Jeg giver samtykke til, at Folkekirkens Personale indsamler og behandler mine personoplysninger med henblik at kunne udsende nyhedsbreve.Frameld tilmelding*) påkrævet.


Oversigt