Ny vejledning om medarbejderrepræsentantens rolle og rettigheder

En arbejdsgruppe under Folkekirkens Samarbejdsudvalg har udarbejdet en vejledning om medarbejderrepræsentantens rolle og rettigheder. I arbejdsgruppen deltog repræsentanter fra Landsforeningen af Menighedsråd, 3F, Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte, Dansk Organist og Kantor Samfund, Organistforeningen samt Kirkeministeriet. Vejledningen kan findes under menupunktet Regler/Øvrige vejledninger.