Resultat af undersøgelse af arbejdspladskultur som årsag til mobning foreligger

I undersøgelsen af mobning blandt præster fra 2017 svarede hele 25 % af præsterne, at de inden for det seneste år af og til havde været udsat for mobning.
En af hovedkonklusionerne i undersøgelsen var, at årsagerne til den høje forekomst af mobning skulle findes i kulturen på de folkekirkelige arbejdspladser.

På denne baggrund tog arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø initiativ til en nærmere undersøgelse af de bagvedliggende årsager til mobningen med arbejdspladskulturen som bagvedliggende forklaringsfaktor.
Resultatet af denne undersøgelse foreligger nu i form af følgende arbejdspapir med 
”Undersøgelse af arbejdspladskultur som årsag til mobning i folkekirken”.

Undersøgelsen er foretaget af Oxford Research i 2017-2018.

Som følge af at formålet med undersøgelsen var at få en dybere forståelse af den høje forekomst af mobning, er fokus i rapporten i sagens natur på de negative forhold ved kulturen på de folkekirkelige arbejdspladser. De positive aspekter af kulturen er i den sammenhæng mindre interessante og derfor kun inddraget i undersøgelsen i begrænset omfang.

Afsættet for undersøgelsen har været at finde årsager til mobning blandt præster. Da præsters arbejde imidlertid foregår i samspil med mange forskellige faggrupper og kirkelige aktører, har det været nødvendigt at udvide fokus til et bredere dækkende perspektiv på arbejdspladskulturen i hele folkekirken. Et perspektiv som derfor også omfatter andre ansatte i folkekirken end præster.

Det videre arbejde med at følge op på arbejdspapirets konklusioner og anbefalinger finder sted i et samarbejde mellem Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø og Folkekirkens Arbejdsmiljøråd.

Undersøgelsen kan findes under menupunktet Psykisk Arbejdsmiljø