Nyt dialogredskab

De senere års undersøgelser af arbejdsmiljøet i folkekirken har tydeliggjort, hvordan især højere prioritering af samarbejdet kan højne trivslen og arbejdsglæden på de folkekirkelige arbejdspladser.

På denne baggrund har Kirkeministeriet i samarbejde med parterne på folkekirkens område fået udviklet et dialogredskab, som kan bruges til at tage en drøftelse på de kirkelige arbejdspladser af, hvordan man gerne vil omgås hinanden, og hvordan man gerne vil samarbejde.

Dialogredskabet kan findes under menupunktet arbejdsmiljø/psykisk arbejdsmiljø.