Evaluering af paraplyprojekt til forbedring af præsters arbejdsmiljø

Et flerårigt projekt med titlen ”Paraplyprojektet til forbedring af præsters psykiske arbejdsmiljø”, som er blevet evalueret af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, viser hvordan man gennem forskellige metoder og indsatser til at håndtere trivselsmæssige udfordringer for præster kan gavne arbejdsmiljøet.

Du kan læse mere under menupunktet Psykisk Arbejdsmiljø.