Nyt cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer

Kirkeministeriet har udgivet nyt cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer. Cirkulæret kan findes under menupunktet regler/Øvrige cirkulærer/Uddannelseskrav og kompetencer.