Nyt udkast til personalepolitik for kirkefunktionærer

Kirkeministeriet har sammen med de faglige organisationer udarbejdet et nyt udkast til personalepolitik for kirkefunktionærer. Personalepolitikken kan findes under menupunktet Løn og ansættelse/Regler/Vejledninger.