Aftaler/Forlig

Vedrørende overenskomstansættelse

Kirkeministeriets og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansattes fælles fortolkning vedrørende brug af rådighedstillæg til gravere.