Lønoversigt pr. 1. december 2017

Finansministeriets lønoversigt pr. 1. december 2017.

Lønoversigten er foreløbig.

Der er tale om foreløbige tal, fordi en eventuel udmøntning fra det aftalte privatlønsværn kan bevirke en nedsættelse af reguleringsprocenten. Oplysning herom kan tidligst foreligge i løbet af januar 2018. I givet fald udsendes en ny lønoversigt. Den eventuelt nye reguleringsprocent vil kun have virkning for lønningerne fremadrettet.