Tiltag vedrørende corona/COVID-19 på folkekirkens område

Fra hhv. den 26. og den 29. november 2021 er kravene om coronapas for ansatte i folkekirken, samt for lokaler og lokaliteter, som folkekirken og trossamfund uden for folkekirken råder over, og hvortil offentligheden har adgang, ændret.

Alle dele af det danske samfund skal desuden stadig medvirke til at holde smitten under kontrol. Du kan læse mere om, hvordan du forebygger smitte her.

FAQ’en på denne hjemmeside opdateres stadig løbende. FAQ'en kan findes her.

Nyheder

Kirkeministeriet har udsendt ny lønoversigt pr. 1. oktober 2021. Samtidig er der udsendt en tilrettet lønoversigt pr. 1. april 2021. Lønoversigterne…

Læs mere

En arbejdsgruppe under Folkekirkens Samarbejdsudvalg har udarbejdet en vejledning om medarbejderrepræsentantens rolle og rettigheder. I arbejdsgruppen…

Læs mere

Overenskomsten for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde er nu revideret i henhold til de indgåede aftaler ved OK21. Den nye overenskomst kan findes…

Læs mere

Nyheder

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har i samarbejde med Kirkeministeriet revideret Arbejdsmiljørådets vejledning om håndtering af seksuel chikane og…

Læs mere

Kirkeministeriet har udsendt lønoversigt pr 1. april 2021. Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lønoversigt pr. 1. april 2021 er også offentliggjort.…

Læs mere

Kirkeministeriet har udarbejdet en folder vedrørende fredelig indretning i og omkring præsters kontorer.

Vejledningen er en hjælp til at sikre de…

Læs mere

Nyheder

Det er nu igen muligt at tilmelde sig Folkekirkens Facilitatorkursus. Vær opmærksom på, at tilmeldingsfristen er fredag d. 15. oktober 2021.

Læs mere

Der er nu fastsat datoer for en række introkurser for nyansatte i Folkekirken i 2021

Læs mere

Vellykket kampagne får nu sin tredje runde.

Læs mere

Nyt uddannelsescirkulære og nyt tilsynscirkulære kan nu findes på retsinformation

Læs mere