Tiltag vedrørende Coronavirus/Covid-19 på folkekirkens område

Med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 har regeringen indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv. 

Folkekirken skal fortsat holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i folkekirken. Dåb og vielser kan gennemføres, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage. Ved begravelser og bisættelser må der maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib.

Situationen udvikler sig løbende, og tiltagende er senest forlænget til og med den 13. april 2020. Kirkeministeriet har udarbejdet en FAQ, som løbende opdateres. 

Du kan se Kirkeministeriets pressemeddelelse på km.dk, hvortil der også er link til opdateret vejledning fra biskopperne.

Du kan finde information samt spørgsmål og svar vedrørende sundhedsfaglige forhold omkring coronavirus og de seneste nyheder og anvisninger fra de danske myndigheder på www.coronasmitte.dk.

Nyheder

Kirkeministeriet har udsendt nyhedsbrev nr. 36. Nyhedsbrevet kan findes under menupunktet Nyhedsbreve, og handler om folkekirkens tiltag vedrørende...

Læs mere

Kirkeministeriet har netop udsendt nyhedsbrev nr. 35, som primært omhandler de nye ferievejledninger til  folkekirkens ansatte og arbejdsgivere....

Læs mere

Kirkeministeriet har udsendt nyhedsbrev nr. 34, som denne gang handler om betalt spisepause i folkekirken. Nyhedsbrevene kan findes under menupunktet ...

Læs mere

Nyheder

Kirkeministeriet har udarbejdet en folder vedrørende fredelig indretning i og omkring præsters kontorer.

Vejledningen er en hjælp til at sikre de...

Læs mere

I undersøgelsen af mobning blandt præster fra 2017 svarede hele 25 % af præsterne, at de inden for det seneste år af og til havde været udsat for...

Læs mere

De senere års undersøgelser af arbejdsmiljøet i folkekirken har tydeliggjort, hvordan især højere prioritering af samarbejdet kan højne trivslen og...

Læs mere

Nyheder

Det er nu muligt i hele landet at tilmelde sig "Introkursus for nyansatte i Folkekirken" i foråret 2020.

 

Læs mere

Det er nu igen muligt at tilmelde sig Folkekirkens Projektlederkursus. Vær opmærksom på, at tilmeldingsfristen er mandag d. 9. marts 2020.

Læs mere

Det er nu igen muligt at tilmelde sig Folkekirkens Facilitatorkursus, som afholdes igen i foråret 2020. Vær opmærksom på, at tilmeldingsfristen er...

Læs mere