Ny overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde

Overenskomsten for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde er nu revideret i henhold til de indgåede aftaler ved OK21. Den nye overenskomst kan findes under menupunktet Gældende overenskomster