DO-IT® Fase 2

Projektbeskrivelse.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke besluttede i august 2012 efter DO-IT Pilotprojektet havde været en succes, at søge midler til DO-IT® Fase 2. Pilotprojektet viste, at man via en målrettet markedsføring og mulighed for at tage testen i trygge rammer kunne skabe den fornødne motivation hos kirkefunktionærerne til at tage en DO-IT® test.

Endvidere ønskes der som noget nyt i dette projekt en undersøgelse af, hvordan der kan følges op på de medarbejdere, der har taget en DO-IT® test, således at både de og deres arbejdsplads/arbejdsgiver kan blive støttet i at påbegynde den fornødne videreuddannelse.

Læs mere om pjojektet her.