Nye ferieaftale, ny vejledning om ferie og ny aftale om feriegodtgørelse i overgangsperioden

Som det nok er mange bekendt blev der sidste år vedtaget en ny ferielov. Den er nu fulgt op af en ny ferieaftale for staten (og dermed også for de fleste i folkekirken) med en dertilhørende ny ferievejledning. Endelig har parterne også indgået en aftale om, hvordan man skal forholde sig til udbetaling af feriegodtgørelse i overgangsperioden. Aftalerne kan ses her:

Ferieaftale
Ferievejledning
Aftale om feriegodtgørelse

Kirkeministeriet vil snarest muligt udsende yderligere vejledningsmateriale.