Folkekirken som arbejdsplads

Vellykket kampagne får nu sin tredje runde.

Kampagnen, ”Folkekirken. En arbejdsplads helt nede på jorden”, målrettet mennesker i alderen 45+, har været en succes. Derfor har styregruppen bag kampagnen valgt at lade den fortsætte i september 2019.

Formålet med kampagnen er at gøre opmærksom på folkekirkens mange stillingstyper for potentielle ansøgere, og lette menighedsråd i rekrutteringsarbejdet. Håbet er, at det slår igennem på rekrutteringen.

Kampagnens platform er overvejende de sociale medier.

Det er Folkekirken dk., som står for gennemførelsen af kampagnens tredje runde. Kampagnens første og anden runde blev udviklet og gennemført med ekstern konsulentbistand. Tredje del af kampagnen foregår med genbrug af tidligere produceret materiale.

Kampagnen kører de første tre uger af september 2019.

Folkekirken.dk’s jobside har haft en stigning i sidevisninger på godt 200% i sammenligning med samme periode i 2018. Så budskabet er nået bredt ud.

Se f.eks. video med kirke- og kulturmedarbejder Lene Trap-Lind ved at trykke her.

På siden "Materialebanken" kan menighedsråd ud over kampagnematerialet i øvrigt også frit hente skabeloner til brug for stillingsopslag, og plakater i rekrutteringsøjemed.

Styregruppen bag kampagnen består af repræsentanter fra Kordegneforeningen, Provsteforeningen, Kirketjenerforeningen, Landsforeningen af menighedsråd, Folkekirken.dk og Kirkeministeriet.