Opdaterede overenskomster og lønoversigter

Moderniseringsstyrelsen og 3F samt Kirkeministeriet og 3F har indgået nye aftaler om hhv ny "organisationsaftale for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere" og ny "overenskomst for gravermedhjælpere" begge pr. 1. april 2018.

De to nye aftaler kan ses under menupunktet "Gældende overenskomster"

Der er også udsendt nye lønoversigter pr. 1. april 2019. Disse kan ses under menupunktet "Lønoversigter 2019". Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2018 er samtidig blevet opdateret.