Fornyelse af Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver

Kirkeministeriet har den 26. februar 2015 indgået aftale med Danmarks Kirketjenerforening og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte om fornyelse af Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver; organisationsaftalen er fornyet med virkning fra 1. april 2015.

Organisationsaftalen med de ny gældende ændringer kan findes på folkekirkenspersonale.dk under menupunktet Gældende overenskomster eller som Bilag 1 til Cirkulære nr. 10184 af 12. august 2015 om organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver.