Nyhedsbrev nr. 23

Kirkeministeriet har udsendt Nyhedsbrev nr. 23. Nyhedsbrevet omhandler muligheden for at give visse tjenestemands og tjenestemandslignende ansatte kirkefunktionærer lønstigning uden puljeberegning. Nyhedsbrevet findes under menupunktet Nyhedsbreve.