FACILITATORKURSUS 13.-15. november 2023

Det er nu igen muligt at tilmelde sig Folkekirkens Facilitatorkursus. Vær opmærksom på, at tilmeldingsfristen er onsdag d. 11. oktober 2023.

 

​Facilitatorkursus

En facilitator er en vejleder der hjælper en gruppe igennem en metode eller en proces mod et fælles mål.                                                             

Kendskab til konkrete og anvendelige teknikker, metoder og værktøjer, samt evnen til at aflæse kropssprog og nonverbale signaler er vigtigt for at kunne lykkes. Det er derfor væsentlige kompetencer for en projektleder, men også for andre som står for mødeledelse eller afvikling af workshops.

Det er derfor med stor glæde, at det igen er blevet muligt at tilbyde kursus i facilitering.


Målgruppe:

Kurset er for dig, som har behov for at styrke dine kompetencer i at facilitere og styre eksempelvis møder, workshops eller medarbejdere i forbindelse med det daglige arbejde, opgaver eller projekter.

"Særdeles relevant kursus",
Formand for Brabrand Menighedsråd, Leif Kerstens.


Kursusindhold: 

"Den feedback jeg fik af både underviser Henrik Heeris og de øvrige deltagere på kurset, er meget brugbar i forhold til min videre udvikling",
Afdelingsleder Lone Klixbüll, Kirkeministeriet.

 

Som facilitator vil du blive i stand til at skabe bedre rammer for dine møder og workshops. Du vil kunne sikre at deltagerne bruger, deler og udnytter hinandens potentiale, og derved opnå bedre resultater, beslutninger og løsninger i fællesskab.

Samtidig vil du gennem kurset forbedre din egen evne til at forstå andre mennesker, deres adfærd i grupper og frem for alt forbedre din evne til at kommunikere til mennesker i forskellige samarbejdssituationer.

"Den super fine og meget kompetente og inspirerende gennemgang af teori kombineret med praktiske øvelser sammen med gode folk, som kom fra meget forskellige sammenhænge indenfor Folkekirken. Det var gruppearbejde af den gode slags!",
Provst Ulla Thorbjørn Hansen, Slagelse Provsti

 

Eksempler på kursets indhold:

1.    At kunne give og modtage konkret og konstruktiv feedback

2.    At bruge værktøjer og teknikker til facilitering af møder og processer

3.    At forstå gruppers udvikling og behov for styring over tid

4.    At kunne aflæse dine omgivelser og facilitere situationsbestemt

5.    At kunne håndtere og facilitere konflikter

6.    Indsigt i egne og andres motivationsfaktorer

7.    At forstå værdien og nødvendigheden af entydig og målrettet kommunikation.

 

Kurset gennemføres som en vekslen mellem teori i plenum og praktik i grupper, suppleret med små relevante øvelser der sætter fokus på facilitatorens mangeartede roller og opgaver.

"Kombinationen af teori og praktiske øvelser. Underviser Henrik Heeris skabte et enormt trygt rum. Det var utrolig brugbart at arbejde med forskellige personlighedstyper, indsigt i konflikter, effekten af feedback - og virkelig godt med internat, således at der også var tid til at få talt med de øvrige deltagere. Aller størst ros til Henrik - han er en eminent underviser, som formår at holde fokus og tiden, enormt overblik og utrolig behagelig",

Stiftsfuldmægtig Julia Quitzau Adolphsen, Københavns Stift.

 

Praktiske oplysninger:

Kursusperiode:

Uge 46 2023; tirsdag d. 13. – torsdag d. 15. november 2023

Kursustype:

Internat (med overnatning)

Kursusstart dag 1: kl. 10.00 (m. morgenmad fra kl. 09.30) - kursusslut dag 3: kl. 16.00

Kurset vil blive afholdt på Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart

Min. antal deltagere: 8 - max. antal deltagere: 15

Kursuspris:

Prisen vil være ca. kr. 7.700 incl. moms som dækker kursusmaterialer, al forplejning under kurset og overnatning i enkeltværelse – men excl. egne rejseomkostninger til og fra kursussted.

Kursustilmelding er bindende og kursusgebyr opkræves i forbindelse med bekræftelsen.
Det er derfor vigtigt, den økonomiske bevilling er afklaret inden tilmelding. Vær desuden opmærksom på, at din tilmelding først er endegyldig når kursusgebyret er indbetalt

Kursustilmelding skal ske til: Kirkeministeriet, att.: Mads Barfod, på mail: kursus@km.dk

Frist for tilmelding inkl. indbetaling af kursusgebyr: onsdag d. 11. oktober 2023!