Projektlederkursus 31. oktober - 2. november 2023

Det er nu igen muligt at tilmelde sig Folkekirkens Projektlederkursus. Vær opmærksom på, at tilmeldingsfristen er d. 26. september 2023!

Projektlederkursus

Ideer er der mange af, og mange af dem er rigtig gode.

Mange ideer bliver ofte omsat til handlinger, initiativer eller projekter inden de er helt gennemtænkt.

Det behøver ikke være store komplekse projekter, før det er klogt lige at bruge tid på at overveje, hvorfor og hvad, der i givet fald skal til for at komme helt i mål.

 • Lær at stille spørgsmålet: "Hvorfor?".
 • Lær, at der bør være en forventningsafstemning i forhold til tid, indhold og ressourcer, inden du går i gang.

Få værktøjerne til dette og meget mere ved at deltage på kurset om Folkekirkens ProjektModel.

Modellen bygger på almindelig anerkendt projektteori, men er tilpasset folkekirken, og kan derfor også anvendes på opgaver, der ikke har omfang af et projekt.

Model og kursus er udviklet i et samarbejde mellem konsulent Henrik Heeris, Kirkeministeriet og en række ansatte i folkekirken.
 

Målgruppe:
Kurset er for dig, som gerne vil i mål.

Du er måske projektleder eller har ansvaret for større opgaver. Du deltager i projektarbejde generelt, og har behov for større forståelse og indsigt i at arbejde med projekter. Du deltager i opgaver, som involvere flere, strækker sig over længere tid, har et stort budget eller som blot trænger til at blive gennemgået, fordi de måske kan løses på en mere effektiv måde.

 

"Deltagerne var fra mange forskellige dele af folkekirken og det fungerede rigtig godt. Samtidig var det godt at have en kollega med, der sidder med de samme opgaver", Sekretær Birthe Jakobsen, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) har fortalt, hvad hun synes fungerede bemærkelsesværdigt godt på kurset.

 

Kursusindhold:

Med udgangspunkt i Folkekirkens ProjektModel, får du overblik over metoder, terminologi, og de vigtigste analyseværktøjer til forventningsafstemning og rammeafklaring, samt beslutnings- og styringsværktøjer til mandatforhandling og gennemførelse af projekter.

 

"Det faglige udbytte var størst - særligt med henblik på kommunikation og planlægning. Desuden var det rigtig givende at være sammen med personer med så mange forskellige arbejdspladser i Folkekirken",
Sogne- og ungdomspræst i Aalborg Stift, Judith Nielsen Legarth.

"Tankerne omkring det omgivende samfunds reaktioner på projekterne. Teorierne omkring hvor vanskelig kommunikation er, samt de cases, der blev anvendt til at belyse disse vanskeligheder",
siger formand for Svogerslev Menighedsråd, Børge Dahlslund om hans største udbytte af kurset.

 

Eksempler på kursusindhold:

 • Brug og opbygning af Folkekirkens ProjektModel
 • Værktøjer til forventningsafstemning og målafklaring
 • Værktøjer til interessentanalyse
 • Værktøjer til risikoanalyse
 • Værktøjer til milepæls- og aktivitetsplanlægning
 • Estimeringsværktøjer
 • Fordele og ulemper ved forskellige organisationsformer
 • Styringsværktøjer til at gennemføre og rapportere projektets fremdrift
 • Kommunikationsværktøjer

Kurset gennemføres som en vekslen mellem teori i plenum og praktik i grupper, suppleret med små projektrelevante øvelser der sætter fokus på dilemmaer og faldgruber.

 

"Jeg kan ikke se, at det kunne gøres bedre",
Provstisekretær Hanne Simonsen, Frederikshavn Provsti

"Jeg er dybt imponeret over, at det var muligt at give os så meget viden og indsigt på så kort tid, uden at det blev uoverskueligt på noget tidspunkt. Flot gjort",

Sognepræst Henning Sundby Pedersen, Egebæksvang Pastorat.

 

Praktiske oplysninger:

Kursusperiode:

Uge 44 2023; tirsdag d. 31. oktober - 2. november 2023

 

Kursustype:

Internat (med overnatning)

Kursusstart dag 1: kl. 10.00 (m. morgenmad fra kl. 09.30) - kursusslut dag 3: kl. 16.00

Kurset vil blive afholdt på Kursuscenter Brogaarden i Middelfart

Min. antal deltagere: 8 - max. antal deltagere: 15

 

Kursuspris:

Prisen vil være ca. kr. 7.700 incl. moms som dækker kursusmaterialer, al forplejning under kurset og overnatning i enkeltværelse – men excl. egne rejseomkostninger til og fra kursussted.

 

Kursustilmelding er bindende og kursusgebyr opkræves i forbindelse med bekræftelsen.
Det er derfor vigtigt, den økonomiske bevilling er afklaret inden tilmelding. Vær desuden opmærksom på, at din tilmelding først er endegyldig når kursusgebyret er indbetalt

 

Kursustilmelding skal ske til: Kirkeministeriet, att.: Mads Barfod, på mail: kursus@km.dk

Frist for tilmelding inkl. indbetaling af kursusgebyr: tirsdag d. 26. september 2023!