Nyt materiale til Vejledningen vedr. seksuel chikane

Vejledningen vedr. seksuel chikane, som Folkekirkens Arbejdsmiljøråd udarbejdede i samarbejde med Kirkeministeriet og offentliggjorde i en revideret udgave i juli 2021, er nu blevet fulgt op med to vejledninger mere, herunder en procesvejledning og en vejledning med en guide til den lokale dialog på arbejdspladsen.

Alle tre vejledninger kan tilgås via følgende link:
https://kirketrivsel.dk/indhold/vejledning-om-h%C3%A5ndtering-af-seksuel-chikane-p%C3%A5-arbejdspladsen