Nyhedsbrev nr. 48 om registrering af arbejdstid

By-, Land- og Kirkeministeriet har netop udgivet Nyhedsbrev nr. 48, som primært handler om det nye regler om registrering af arbejdstid. Med nyhedsbrevet er udgivet et bilag med vejledning om anvendelse af Outlook til brug for registrering af arbejdstid. Nyhedsbrevet kan findes under menupunktet Nyhedsbreve.