Nyhedsliste

Der er udsendt nye tabeller og koder til Fløs. Tabeller og koder - juni 2015 kan findes under menupunktet Fløs Vejledninger/Tabeller og koder.

Læs mere

Kirkeministeriet har sammen med de faglige organisationer udarbejdet et nyt udkast til personalepolitik for kirkefunktionærer. Personalepolitikken kan...

Læs mere

I 2013/14 gennemførte Kirkeministeriet i samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner projektet Jobrotation på folkekirkens kirkegårde.

Projektet...

Læs mere

Kirkeministeriet har udsendt Nyhedsbrev nr. 22. Denne udgave omhandler primært resultaterne af overenskomstforhandlingerne 2015. Nyhedsbrevet findes...

Læs mere

Kirkeministeriet har nu udsendt ny lønoversigt pr. 1. april 2015. Lønoversigten findes under menupunktet Fløs/Kirkeministeriets Lønoversigter

Læs mere

Ny side på folkekirkenspersonale.dk giver information om det obligatoriske introduktionskursus for alle førstegangsansatte i folkekirken.

Den ny...

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 21 er nu udkommet og kan findes under menupunktet Nyhedsbreve.

Læs mere

Projektbeskrivelse.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke besluttede i august 2012 efter DO-IT Pilotprojektet havde været en succes, at søge midler...

Læs mere

– Screening for læse- og skrivevanskeligheder

Læs mere

Nu er der udkommet nyt kursuskatalog for Personregistreringskurser i efteråret 2014. Find kataloget her.

Læs mere

Oversigt

Ønsker du at ændre din profil?
Skriv din emailadresse her, og du vil få tilsendt en e-mail med link til din konto: