Obligatorisk introduktionskursus for alle førstegangsansatte i folkekirken

Introduktionskurset er beregnet til førstegangsansatte i folkekirken. Stifterne udbyder kurset jævnligt. Du kan få nærmere information om kurset på siden Introkursus for nyansatte i Folkekirken i menuen, eller ved at kontakte dit stift.

Provstisekretær

Der findes ikke en egentlig uddannelse for provstisekretærer, men Kirkeministeriet tilbyder jævnligt et grundkurs for nye provstisekretærer. Orientering om kurserne findes på provstiernes videndeling på folkekirkens intranet. Grundkurset omfatter følgende emner:

• ESDH
• Præsternes befordring og fravær
• Provstens og provstiudvalgets forventninger til provstisekretæren
• Økonomi
• Forvaltningsret

En række kurser fra kordegneuddannelsen kan også være relevante for provstisekretærer:

Kurser under kordegneuddannelsen (på AMU Fyn)
• Betjening af menighedsrådet
• Forvaltningsret i sagsbehandlingen
• Opstilling og analyse af årsregnskab
• Likviditets- og balancebudgettering
• Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport
• Daglig registrering i et økonomistyringsprogram
• Regnskabsfører for de kirkelige kasser
• Notat- og referatteknik

se nærmere under Kordegn til venstre i menuen

Efteruddannelse i form af ajourføringskurser tilbydes på årsmødet i Foreningen af Provstisekretærer, som finder sted hvert år i begyndelsen af oktober (onsdag – fredag). Årsmødet indeholder ajourføringskurser i Kirkeministeriets regi (IT-kontoret og Økonomikontoret præsenterer nye regler m.m.) samt diverse foredrag med relevans for provstisekretærernes arbejde. Invitation til årsmødet findes på provstiernes videndeling hvert år i juni måned.

Brandsoft tilbyder kurser i regnskabsprogrammet, bl.a. i årsafslutning m.m.

Se nærmere her